GripOp-advies

Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag

GripOp-Ons team

Mevrouw drs. L.C. (Leontine) Rijsdijk


Onderwijskundige  


Als onderwijskundige bestudeert en onderzoekt Leontine de overdracht van kennis, leerprocessen en de inrichting van het onderwijs. Haar kennis en ervaring is gebaseerd op meer dan twintig jaar werkervaring in het (ZML) onderwijs waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in autisme, verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Opleiding


PABO | Hogeschool Thomas More | 1994 - 1998

Onderwijskunde | Universiteit Utrecht | 1998 - 2007

Schoolleider | Inschool academie | 2015-2017


Werkervaring


Leerkracht | SO Sint Mattheusschool | 1998 - 2005

Ambulant begeleider | Weer Samen Naar School | 2001 -2008

Locatieleider | SO Sint Mattheusschool - afdeling autisme | 2005 - 2011

Adjunct-directeur | VSO Rotterdam College | 2011 - 2017

Adjunct directeur | SO de Keerkring | 2017 - 2019

Onderwijskundige & mede-eigenaar | GripOp-advies | 2017 - heden

............................................................................................................

Mevrouw drs. B. (Barbara) Kooiman


Orthopedagoog Generalist


Als Orthopedagoog Generalist richt Barbara zich op de interactie tussen het individu en de context waarin het individu functioneert. De pedagogische relatie tussen het individu en de personen in de omgeving staan hierbij centraal. Barbara haar kennis en ervaring is gebaseerd op ruime werkervaring binnen het (speciaal) onderwijs en de gehandicaptenzorg. Zij is gespecialiseerd in mensen met een verstandelijke beperking, de sociaal emotionele ontwikkeling en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Opleiding


PABO | Hogeschool Rotterdam | 2001 - 2005

Orthopedagogiek | Universiteit Utrecht | 2005 - 2008

Orthopedagoog Generalist | PDBO Randstad - Rino groep | 2015 -2017


Werkervaring


Begeleider logeerhuis | Pameijer | 2005 - 2008

Leerkracht | SO Sint Mattheusschool | 2008 - 2009

Gedragsdeskundige | VSO Rotterdam College | 2009 - 2017

Gedragsdeskundige | Pameijer | 2008 - heden

Orthopedagoog Generalist & mede-eigenaar | GripOp-advies | 2017 - heden


Registraties


BIG-register | BIG nummer 79926995331

SKJ- register | SKJ nummer 120007226

NVO-register | NVO nummer: 9108

............................................................................................................

Mevrouw M. (Marian) Schenk


Coach


Door Marian haar jarenlange ervaring als manager binnen de gehandicaptenzorg heeft zij veel ervaring opgedaan met individuele processen van werknemers en teamprocessen. Tijdens het leiden en coachen van teams en individuele medewerkers is het welbevinden van de medewerker voor haar een belangrijke pijler. Dooroplossingsgerichte te coachen brengt Marian de persoonlijke kracht van mensen weer naar boven waardoor ze hun zelfvertrouwen weer terugvinden. Hierdoor kan een medewerker weer plezier beleven aan het werk en zijn of haar kwaliteiten tonen, wat ten goede komt aan de relatie die de medewerker aangaat met de client of leerling. GripOp-advies maakt graag gebruik van de kwaliteiten van Marian bij vraagstukken waarbij context en onderlinge relaties een rol spelen.

Opleiding


Agogisch Werk | Biesbosch College Dordrecht | 1990- 1993

Management Gezondheidszorg | Hogeschool Rotterdam | 2004- 2006

Leergang Dienend Leiderschap | The Greenleaf Center for servant Leadership| 2013-2016


Werkervaring


Pedagogisch medewerker | KDC Angelslo / Ellemare Keerkring | 1994 -2000

Coördinerend begeleider | KDC Cocon Pameijer | 2001- 2006

Teamleider | KDC Cocon | Pameijer2006- 2008

Integraal manager | Pameijer | 2009- 2015

Zorgmanager | Groeit Op Pameijer | 2016- 2022

Leefstijlcoach & eigenaar | BLIK op coaching | 2021 - heden


Registraties


BLCN-register | BLCN nummer 18107322084

NOBCO-register | NOBCO nummer 34551

............................................................................................................

Mevrouw drs. R. (Roshni) Brussaard


Psycholoog


Roshni richt zich als psycholoog op de eigen kracht van een persoon. Door Roshni haar brede ervaring is zij in staat naast de persoon te gaan staan om samen succeservaringen op te doen. Door haar enthousiasme en positiviteit weet zij personen te motiveren om kleine stappen te maken om zo tot ontwikkeling te komen. In dit proces betrekt Roshnibelangrijke personen uit het netwerk en dagelijks leven van de persoon want, You Are Not Alone (YANA). GripOp-advies zet Roshni daarom graag in als samenwerkingspartner bij processen waarin het individu en de ontwikkeling centraal staan.

Opleiding


Bachelor Psychologie | Erasmus Universiteit | 2003 - 2006

Master Psychologie | Erasmus universiteit | 2006 - 2008


Werkervaring


Pedagogisch medewerker | TriviumLindehof | 2008 - 2009

Jeugdbeschermer | Bureau jeugdzorg | 2009 -2010

Pleegzorgbegeleider | FlexusJeugdplein | 2010 -2010

Psycholoog | Kindertehuis Mumbai India | 2010 -2010

Trajectbegeleider | Back on Track | 2011 -2011

Pleegzorgbegeleider | FlexusJeugdplein | 2011 - 2013

Psycholoog | jeugdgevangenis de Hartelborgt | 2013 - 2015

Toezichthouder EC | Reclassering Nederland | 2015 - 2021

Functionaris Huiselijk geweld | Reclassering Nederland | 2017 - 2021

Psycholoog | Pameijer | 2021 - heden

Psycholoog & eigenaar | YANA advies | 2022 - heden

............................................................................................................

Mevrouw drs. E. (Else-Mareij) Rietveld


Orthopedagoog & systeemtherapeut i.o.


Else-Mareij heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een beperking en heeft daarnaast veel kennis over gedrag, mensen, communicatie en de manier waarop zij deel uit maken van een systeem. Regelmatig ervaren mensen de stap naar hulpverlening als moeilijk of te groot. Else-Mareij weet deze stap te verkleinen, doordat zij op toegankelijke en laagdrempelige wijze aandacht heeft voor de individuele mens en diens buitenwereld. Vanuit de BuitensteBinnen-visie van Else-Mareij bepaalt onze buitenwereld (gezin / familie waarin je opgroeit) voor een groot deel onze binnenwereld (wie ben je, waarom doe je wat je doet en wie wil je zijn). Het inzichtelijk maken van jouw buitenste helpt je dus om diepgaande veranderingen aan te gaan en om jouw binnenste duurzaam te veranderen of te accepteren. We maken daarom graag gebruik van Else-Mareij haar kennis en kunde bij casussen waarin de dynamiek van een systeem centraal staat.

............................................................................................................

Opleiding


Maatschappelijk werk & dienstverlening | Hoge school Inholland | 1999-2003

Bachelor Maatschappelijke Opvoedvraagstukken | Universiteit Utrecht | 2003-2004

Master Orthopedagogiek | Universiteit Utrecht | 2004-2008

Systeemtherapie basis | KING nascholing | 2019

Systeemtherapie verdieping | KING nacholing | 2022


Werkervaring


Orthopedagoog | Pameijer | 2008 - 2018

Hoofdopleider & Trainer | Training Samen Stevig Staan | 2008-heden

Orthopedagoog | ASVZ | 2018 - heden

Orthopedagoog | expertise team gemeente Rotterdam | 2021 - heden

Orthopedagoog & eigenaar | Buitenste Binnen | 2022- heden

Mevrouw drs. J. C. (Jennifer) Martines


Orthopedagoog


Jennifer werkt als orthopedagoog graag met veel verschillende doelgroepen. Jennifer heeft hierdoor een brede kijk op het werk. Tijdens het werk gebruikt zij deze ervaring om af te stemmen op de client zodat er een passende begeleiding ontstaat. Door Jennifer haar enthousiasme en rust weet zijn clienten en hun netwerk snel op hun gemak te stellen. Hierdoor ontstaat er een prettige werksfeer waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Vanuit deze veilige setting werkt Jennifer in kleine stapjes toe naar vooruitgang. GripOp-advies  zet Jennifer graag in bij complexe cassussen.Opleiding


Propedeuse VO/BVE Biologie | Hoge school Rotterdam | 2007 -2008

Lerarenopleiding VO/BVE Biologie, minor NT2 | hogeschool Rotterdam | 2007-2013

Premaster pedagogische wetenschappen | Universiteit Leiden | 2015-2016

Masteropleiding Education and Child Studies | Universiteit Leiden | 2016-2019

Cognitieve gedragstherapie | Rinogroep | 2022- hedenWerkervaring


Docent Biologie & Mentor | Mavo Delfshaven | 2007-2008

Docent Mens en verzorging & Mentor | Zuiderpark College | 2008-2015

Orthopedagoog | Therapeutikon Den Haag | 2016

Orthopedagoog | Schooladviesdienst Wassenaar | 2017

Orthopedagoog & Oprichter | JC PsyCare | 2018 - heden

Docent AVO & Mentor | pleysiercollege Trasvaal | 2018

Docent Biologie | LIbanon Lyceum | 2018-2019

Docent Binask & Mentor | openluchtschool Recon | 2018-2020

Orthopedagoog | Cavent | 2020- 2022

Orthopedagoog | Praktijkcollege Spijkenisse | 2021-2022

Orthopedagoog | Pameijer | 2021 - heden

Orthopedagoog | GripOp-advies | 2023- heden............................................................................................................


Mevrouw G. (Gillian) van der Horst


Gedragsspecialist


Gillian richt zich vanuit Gillsskills als gedragsspecialist op het verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen en jongeren. Gillian richt zich daarbij met name op gedrag dat voortkomt uit concentratieproblemen, faalangst en emotieregulatieproblematiek. Daarnaast is Gillian gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen en jongeren met problemen binnen de executieve functies. De combinatie van gespecialiseerd Relax Kids coach en haar ruime werkervaring binnen het speciaal onderwijs maken dat Gillian in staat is nauw aan te sluiten bij het individu. GripOp-advies zet Gillian daarom graag in als samenwerkingspartner.

Opleiding


Sociaal pedagogisch werker | Zadkine | 1994-1997

Kinderen die opvallen | Stichting Visschedijk | 2000

Grip op gedrag | Fontys hogeschool | 2011

Onderwijsondersteuner | Fontys Hogeschool | 2011-2013

Begrijp ADHD | Onderwijsdesk | 2014

Ik Leer Leren | Centrum Tea Adema | 2017

Bal-A-Vis -X | Bal-A-Vis-X Nederland | 2017

Relax Kids Coach (gespecialiseerd) | Relax Kids coach Nederland | 2018


Werkervaring


Pedagogisch medewerker | KDV De Paddestoel | 1997-2006

Pedagogisch medewerker | KDV Het Paleisje | 2006-2008

Onderwijsassistent | ZML de Keerkring | 2008-2013

Onderwijsbegeleider | ZML de Keerkring | 2013-heden

Relax Kids coach & eigenaar | Gillsskills | 2019-heden

............................................................................................................

Mevrouw D. (Deborah) de Boer


Gedragsspecialist


Als gedragsspecialist komt Deborah al meer dan 25 jaar in aanraking met kinderen, jongeren en volwassenen die het lastig vinden zichzelf staande te houden binnen de maatschappij. Door Deborah haar onvoorwaardelijkheid lukt het haar iedere keer opnieuw te kijken naar de persoon achter het gedrag. Haar jarenlange ervaring met mensen met een beperking, autisme en hechtingsproblematiek zorgen voor een brede kennis op het gebied van passende ondersteuning en op maat gemaakte interventies. GripOp-advies zetDeborah graag in bij casussen waarin gedrag centraal staat.

Opleiding


SPW | Zadkine | 1996 - 1999

Jonge kind in speciaal onderwijs | Hoge school Utrecht | 2003

Kinderen met een handicap | Inholland | 2005

PECS | Pyramid England | 2007-2011

Triple C | ASVZ | 2010

Geef me de 5 + verdieping | Geef me de 5 | 2018-2020


Werkervaring


Pedagogisch medewerker | DAC & KDC Pameijer | 1997 - 2010

Teamleider | KDC ASVZ | 2010-2012

Pedagogisch medewerker | DAC intensief ASVZ | 2012-2019

Pedagogisch medewerker | Pameijer | 2019 - heden

Gedragsspecialist & Eigenaar |Deborah De Boer | 2022 - heden

............................................................................................................

Mevrouw S. (Suzan) Bedee


Gedragsspecialist


Suzan kijkt door haar werkervaring altijd naar het belang van de leerling. Hierdoor lukt het Suzan om achter het gedrag van de leerling te kijken en een waardevolle relatie op te bouwen. Suzan is in staat creatief te denken en snel te schakelen wat een grote meerwaarde heeft in het aanpassen van de omgeving aan deleerling, waardoor er een gunstig ontwikkelklimaat ontstaat. GripOp-advies zet Suzangraag in bij complexe vraagstukken waarbij zowel de individuele ontwikkeling van de leerling als het ontwikkelklimaat centraal staan.

Opleiding


Pedagogiek | Hogeschool Rotterdam | 2003 - 2007

Maatschappelijk werk | Hogeschool Rotterdam | 2016


Werkervaring


Sociotherapeut | Yulius Specialistische GGZ | 2008 -2017

Werkbegeleider klinisch team | Yulius specialistische GGZ | 2017-2018

Ambulant begeleider | Boba Autismegroep | 2018-2019

Programmasupervisor | Boba autismegroep | 2019 - 2022

Docent Social Work | MBO Rijnland | 2022 - 2023

Docent bovenschoolse voorziening | SamenwerkingsverbandNieuwe waterweg Noord | 2023 - heden

............................................................................................................

Mevrouw L. (Lia) Verweij


Onderwijsspecialist


Lia is door haar zeer ruime werkervaring binnen het speciaal onderwijs gespecialiseerd in hetcreëren van een onderwijsomgeving die nauw aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Lia haar streven is om elk kind, uitgaande van zijn of haar mogelijkheden, de kans te geven zich te ontwikkelen tot eengelukkig en evenwichtig persoon met een maximale zelfstandigheid en een minimale afhankelijkheid. Lia doet dit door op een creatieve en speelse manier tewerken aan de basisvaardigheden van een kind met daarbij aandacht te hebben voor de transfer naar de klas. Lia is een gewaardeerdesamenwerkingspartner die ingezet wordt bij ingewikkelde onderwijsvraagstukken die betrekking hebben op de individuele leerling.

Opleiding


Kleuterleidster | St. Lucia Rotterdam | 1972 - 1975

Hoofdleidster | St Lucia Rotterdam | 1977

Akte speciaal onderwijs | seminarium voor Orthopedagogiek | 1979

Akte onderwijzer basisonderwijs | R.K. opleiding voor basisonderwijs | 1982

Leer- en gedragsproblemen | Pedagogische academie Den Haag | 1982-1983

Creatieve handvaardigheid | VOBK Leiden | 1995

Snoezelen in de praktijk | 2014

Spelbegeleiding bij jonge kinderen | 2017

Lezen moet je doen | 2019

Taal in blokjes (dyslexie-methode) | 2020


Werkervaring


Leerkracht | ZML 't Kraaiennest | 1975 - 1982

Leerkracht |Zml de Keerkring | 1997 - 2019

Leesspecialist | LMJD | 1997 - 2019

Onderwijsspecialist & eigenaar | Leren lezen en meer (www.lerenlezenenmeer.nl) | 2019 - heden

Onderwijscoach vroegbehandeling VG | Ipse de Bruggen | 2020 - heden

............................................................................................................

Mevrouw J . (Judith) Janssen


Onderwijsspecialist

Vanwege Judith haar ruime ervaring binnen het ZML-onderwijs, is Judith in staat leerlingen te begeleiden op een manier die past bij de ontwikkeling van de leerling. Judith zoekt altijd naar mogelijkheden om de leerling tot bloei te laten komen, op zowel sociaal-emotioneel gebied als op cognitief vlak. Judith heeft een positieve benadering en maakt leerlingen bewustvan hun eigen, vaak onbekende kennis en vaardigheden. Deze bewustwording draagt er toe bij dat het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit.Judith hanteert een positieve, handelingsgerichte aanpak en zet verschillende werkvormen en middelen in.Om goed zorg te kunnen dragen voor de ontwikkeling van een leerling issamenwerkingmet het netwerk rondom deleerlingeen belangrijke pijler voor haar. GripOp-advies zet Judith graag in alssamenwerkingspartnerbij ingewikkelde individuele onderwijsvragen.

Opleiding


PABO | Ichtus Hogeschool | 1995-1999

Post HBO Speciaal Onderwijs; leerroute jonge risicokind | Hogeschool van Utrecht | 2001-2003

Post HBO Speciaal Onderwijs; leerroute leerlingen met een verstandelijke beperking |Hogeschool van Utrecht | 2004-2005

Kindercoach | CIVAS opleidingen | 2011-2012


Werkervaring


Leerkracht | Elimsschool | 1999-2004

Leerkracht en ambulant begeleider | Herman Broerenschool | 2004-2009

Leerkracht | St. Mattheusschool | 2009-2017

Zorgcoördinator | ’t Kraaienest | 2017-2018

Teamleider | ’t Kraaienest | 2018-2021

Adjunct-directeur | ’t Kraaienest | 2021-heden

Kindercoach/eigenaar | KinderDaad | 2013-heden

............................................................................................................

Mevrouw A. (Anne) Groenenboom


Onderwijsspecialist


Anne werkt met veel passie alsleerkrachtbinnen het basisonderwijs met het jonge kind. Door haar ervaringen richt Anne zich op het "horen en "zien" van het kind achter het gedrag. Hierdoor lukt het haar om op het individuele kind af te stemmen en deze handvatten te geven zodat deze weer tot ontwikkeling en leren kan komen. GripOp-advies zet Anne graag in bij jonge kinderen die binnen het onderwijs zijn vastgelopen.

Opleiding


Onderwijsassistent | Albeda College Rotterdam | 2008-2011

PABO | Thomas More Rotterdam | 2011-2015

Beredeneerd spelen in de onderbouw | Thomas More Rotterdam | 2016-2017

Coöperatiefleren | Thomas More Rotterdam | 2017-2018

Spelend leren met een ontwikkelingsvoorsprong | Thomas More Rotterdam | 2019-2020

Holistisch Opvoed-kindercoach | RegenboogAcademy | 2021-2022


Werkervaring


Leerkracht | ICBO de Wissel | 2015 - 2016

Leerkracht | Basisschool Park16hoven | 2016 - heden

Onderwijsspecialist | GripOp-advies | 2023 - Heden

............................................................................................................

Mevrouw S. (Steffie) Scholte


Secretaresse


Steffie neemt als goedlachse en daadkrachtige secretaresse veel werk uit handen op het gebied van administratie en facturering. Steffie is als secretaresse sterk in het aanbrengen en houden van structuur waardoor zij het administratieve proces van GripOp-advies compleet en overzichtelijk houdt. GripOp-advies maakt daarom graag gebruik van haardiensten.

Opleiding


Secretaresse Nederlands | Scheidegger Instituut

Business Engels | Partner Language


Werkervaring


Secretaresse | Praktijkschool de Meerpaal

Directiesecretaresse | ING bank

Secretaresse | SO Sint Mattheusschool

Secretaresse | VSO Rotterdam College

Secretaresse | ReMax Makelaarsgroep Barendrecht

Secrraresse | GripOp-advies

............................................................................................................

Over ons


 KvK-nummer: 69677913 

    Rekeningnummer: NL56 KNAB 025 66942 65

     Contact:  info@gripopadvies.nl