GripOp-advies

Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag

GripOp-Diensten

GripOp werkt vanuit vijf verschillende schillen, te weten het individu, de medewerker,de groep, het beleid en de financiën. De verschillende schillen kunnen niet los van elkaar gezien worden, ze staan constant in verbinding met elkaar. Door aan verschillende onderdelen van de vijf schillen te werken kan het beste resultaat bereikt worden.


GripOp-advies biedt diensten op de volgende gebieden:

........................................................................................................................................................................................................................

GripOp-individu


 • (Handelingsgerichte) diagnostiek (o.a. Intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, sociaal emotioneel onderzoek & leerstrategie-onderzoek)
 • Advies op maat (op basis van bestaande gegevens & handelingsgericht diagnostiek)
 • Implementatie adviezen (afgestemd op de persoon & situatie)
 • gedragsverandering bewerkstelligen (individuele behandeling & behandeling (in) omgeving )

........................................................................................................................................................................................................................

GripOp-medewerker


 • Onderwijskundige kennisverbreding
 • Onderwijskundige ondersteuning (werkbegeleiding & intervisie)
 • Gedragsinhoudelijke kennisverbreding
 • Gedragsinhoudelijke ondersteuning (werkbegeleiding & intervisie)
 • Coaching (on the job)
 • intervisie

........................................................................................................................................................................................................................

GripOp-groep


 • Doelgroep in kaart
 • Visie en doel
 • basisaanpak
 • Gedragsregels en afspraken
 • Eenduidige begeleiding en omgangsvormen

........................................................................................................................................................................................................................

GripOp-beleid


 • Doelgroepen in kaart
 • Arrangement beschrijvingen
 • Beleid op onderwijs
 • Beleid op gedrag
 • Visieontwikkeling
 • Protocollen opstellen

........................................................................................................................................................................................................................

GripOp-financiën


 • Ondersteuning contacten samenwerkingsverbanden
 • Ondersteuning aanvraag toelaatbaarheidsverklaring
 • Ondersteuning contacten gemeenten
 • Ondersteuning aanvraag beschikking zorg

........................................................................................................................................................................................................................

Over ons


 KvK-nummer: 69677913 

    Rekeningnummer: NL56 KNAB 025 66942 65

     Contact:  info@gripopadvies.nl