GripOp-advies

Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag

GripOp-Nieuws

Nieuwe collega's!

2 november 2022


We hebben twee nieuwe collega's binnen GripOp-advies!
In Else-Mareij Rietveld hebben we een collega gevonden met veel kennis en ervaring betreffende systemisch werken.
Steffie Scholte gaat ons veel werk uit handen nemen op het gebied van de administratie.
Wil je meer weten over onze nieuwe collega's? Ga dan naar ONS TEAM!

......................................................................................

Feest!


22 september 2022


Afgelopen zaterdag hebben wij het 5 jarig bestaan van GripOp-advies gevierd en geproost op onze nieuwe praktijk met familie, vrienden en natuurlijk onze collega's! We zijn trots!

......................................................................................

Nieuwe samenwerking!


15 september 2022

We zijn erg blij om te kunnen melden dat we in Roshni een nieuwe collega om mee samen te werken hebben. Roshni richt zich alspsycholoog op de eigen kracht van een persoon. Door Roshni haar brede ervaring is zij in staat naast de persoon te gaan staan om samen succeservaringen op te doen. Door haar enthousiasme en positiviteit weet zij personen te motiveren om kleine stappen te maken om zo tot ontwikkeling te komen. In dit proces betrekt Roshnibelangrijke personen uit het netwerk en dagelijks leven van de persoon want, You Are Not Alone (YANA). GripOp-advies zet Roshni daarom graag in alssamenwerkingspartnerbij processen waarin het individu en de ontwikkeling centraal staan. Lees meer over Roshni via ONS TEAM!

......................................................................................

Workshop TEACCH

6 september 2022


In november geven wij een driedelige cursus over TEACCH.Heb je interesse? Meld je dan aan via info@gripopadvies.nl!

......................................................................................

Nieuwe locatie

21 april 2022


Op 1 april hebben wij de sleutel gekregen van ons nieuwe pand op de Zwaanshals in Rotterdam. We zijn blij en trots dat wij onze praktijk op deze leuke plek in Rotterdam verder kunnen uitbouwen!

......................................................................................

Nieuwe samenwerking!


4 juni 2021

Marian Schenk is vanaf heden onze nieuwe samenwerkingspartner. Marian heeft zich door haar jarenlange ervaring als manager gespecialiseerd inhet welbevinden van de medewerker. Moeilijk verstaanbaar gedrag van een leerling of een client kan van groteinvloed zijn op een medewerker. Het welbevinden komt vaak onder druk te staan. Het slagen van een behandeling of een traject hangt nauw samen met de medewerker, het is dus belangrijk om oog te hebben voor het welbevinden van deze medewerkers. Marian is door haar kwaliteiten in staat mensen hun persoonlijke kracht terug te laten vinden. We zetten haar daarom graag in als coach binnen GripOp-advies! Lees meer over Marian via ONS TEAM!

......................................................................................

Nieuwe samenwerking!


21 mei 2021

Vanaf deze week is het officieel, de samenwerking met Lia Verweij van leren lezen en meer. Lia is met haar zeer ruime ervaringbinnen het speciaal onderwijs en haar specifieke kennis om onderwijs af te stemmen op hetindividu een mooie aanvulling op ons GripOp team. Lees meer over Lia via ONS TEAM!

......................................................................................

Structuur binnen het zelfstandig begeleid wonen

3 februari 2021


Zelfstandig begeleid wonen is voor mensen met een verstandelijke beperking niet altijd even makkelijk. Vanwege de emotionele ontwikkeling die vaak lager ligt dan de kalenderleeftijd is er een grotebehoefte aan een begeleider die de dagelijkse gang van zaken aanstuurt en ondersteunt. Een begeleider is helaas niet altijd beschikbaar, daarnaast is de wens van eencliënt vaak om zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn.Door het neerzetten van een duidelijke dagstructuur en werkorganisatie kan de zelfstandigheid van een client die zelfstandigbegeleid woont vergroot worden.


Afgelopen periode isGripOp-advies in samenwerking met Det4kids bezig geweest om voor een client een passend dagprogramma en een passende werkstructuur neer te zetten. Door onderzoek te doen naar de mogelijkheden van dezeclient, dit praktisch vorm te geven en in te trainen is er een werkbaar systeem ontstaan waarin de client zelfstandig kan functioneren op momenten dat begeleiding nietbeschikbaar is. Het resultaat van een mooie samenwerking tussen het netwerk, begeleiders, Det4kids en GripOp-advies!

......................................................................................

Samenwerking met Gillsskills


29 januari 2021

Vanaf januari 2021 hebben we een nieuwe samenwerkingspartner in Gillian van der Horst van Gillsskills. Met Gillian haar ruime werkervaring binnen hetspeciaalonderwijs en haar diversespecialisaties op het gebied van gedrag is zij een mooieaanvulling voor ons team! Lees meer over Gillian bij ONS TEAM!

......................................................................................

Workshop met open inschrijving uitgesteld


7 oktober 2020

Zoals jullie van ons gewend zijn, kondigen wij in deze periode meestal de nieuwe datum aan van onze workshop 'moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling'.Ook wij als GripOp-advies houden ons aan derichtlijnen van het RIVM. Vanwege het feit dat deze workshop een open inschrijving heeft achten wij het niet verstandig om deze workshop op dit moment te organiseren. Daarom hebbenwij helaas moeten besluiten de workshop die wij normaal gesproken in het najaar organiseren door te schuiven naar het voorjaar.


De incompany trainingen die wij ook verzorgen kunnen wel doorgang vinden omdat is gebleken dat deze in overleg met scholen en organisaties wel volgens de richtlijnen van het RIVM gegeven kunnen worden.De eerste trainingen binnen een team hebben wij in september weer gegevenen staan gepland voor de komende periode.

Mochten jullie geïnteresseerd zijn in ons aanbod en/of mogelijkheden voor een incompany bijeenkomst willen bespreken, mail of bel ons dan. Wij komen graag en vrijblijvend langs voor een gesprek!

......................................................................................

Buitenspelen passend bij de emotionele ontwikkeling


17 september 2020

Deze week heeft GripOp-advies twee workshops gegeven over hoe buitenspelen aangepast kan worden aan de emotionele ontwikkeling. Met twee enthousiastegroepen overblijfmedewerkers van de Fatimaschool in Rotterdam zijn we aan de slag gegaan met hoe buitenspelen leuk kan worden voor ieder kind.

Door zelf te ervaren en differentiaties te bedenken met verschillend spelmateriaal hebben de overblijfmedewerkers weer nieuwe tools in handen gekregen om beter af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de verschillende kinderen.

......................................................................................

Het Corona ABC


5 juni 2020

Afgelopen zaterdag mocht GripOp-advies meewerken aan de actualisatie van ‘Het Corona ABC’ van ABC Taxikeurmerk, Advies & Training voor de Taxibranche. Er zijn diverse filmpjes opgenomen om de chauffeurs te voorzien van de meest recente informatie en tips voor de nieuwe maatregelen.Fijn dat ook de VSO leerlingen ook weer naar school kunnen,mede dankzij alle chauffeurs!

......................................................................................

Officiëlesamenwerking met Det4kids


20 mei 2020

De samenwerking met Odette en Lex (gecertificeerde therapiehond) van Det4kids bestond al langer, maar deze week hebben we het officieel gemaakt! Welkom Odette en Lex bij het GripOp-team!

......................................................................................

Scholingsaanbod schooljaar 2020-2021

16 mei 2020


Het scholingsaanbod van GripOp-advies voor het nieuwe schooljaar is klaar! Wij komen uw team graag ondersteunen bij het verbreden van deprofessionelekennis en het handelen! Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat wij uw team te bieden hebben!

info@gripopadvies.nl

......................................................................................

Start van het nieuwe jaar


18 februari 2020


Het nieuwe jaar is voor GripOp-advies goed begonnen. Naast de individuele trajecten op scholen in het regulier en speciaal onderwijs, zijn we ookmet verschillende teams aan de slag gegaan.


Op 15 januari vond onze eigen workshop plaats op basisschool ’t Landje, professionals uitverschillende werkgebieden sloten tijdens deze middag aan. Met de collega’s van het Farelcollege, het Minervaplein (Pameijer), pabo 3 studenten vanPabo Thomas More, de overblijfkrachten van ’t Landje en de Fatimaschool gingen we dieper in op de sociaal emotioneel ontwikkeling en het ontstaanvan moeilijk verstaanbaar gedrag.


Op 25 januari waren wij te gast bij “t Vergeten Kind, waar wij met enthousiaste vrijwilligers aan het werk mochten.Ookzijn wij gestart met een nieuwe cursusronde “inzicht in Autisme” op Tyltylschool de Witte Vogel.


Afgelopen woensdag sloten wij samen met onze collega’s Rosa en Patricia van New Directions een studietraject af op de van Voorthuysenschool. In drie workshop-rondes werd de emotionele ontwikkeling middels het signaleringsplan, het doelgroepenmodel en het effect op je eigen handelen met het team doorlopen.


Ook de komende weken staan er weer mooie opdrachten in de agenda. Ook geïnteresseerd in onze diensten? Wij drinken graag een kop koffie met u. www.gripopadvies.nl

......................................................................................

Stichting het vergeten kind


27 januari 2020

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Het vergeten kindstrijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.


Het vergeten kindzorgt ervoor dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Een toekomst waarin een lach geen uitzondering meer is, maar een recht. Gewoon, zoals het hoort te zijn. Helpt u ook mee? https://lnkd.in/dVDsTYE

Zaterdag 25 januari hebben wij als GripOp advies samen met de zeer enthousiaste vrijwilligers van het vergeten kindgekeken naar het ontstaan van moeilijk verstaanbaar gedrag en de emotionele ontwikkeling. Een leuke en bijzondere dag!

......................................................................................

We zitten vol!


3 januari 2020


De workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling" die wij woensdagmiddag 15 januari 2020 in Rotterdam geven is helemaal volgeboekt. Mocht je net te laat zijn met inschrijven of heb je interesse in deze workshop als incompany training, neem dan contact met ons op via info@gripopadvies.nl. Dan kunnen we samen kijken naar andere mogelijkheden.


......................................................................................

Workshop met open inschrijving


25 oktober 2019


Woensdagmiddag 15 januari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur geven wij weer een workshop over "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling". Interesse? Schrijf je in door een mail te sturen naar info@gripopadvies.nl!

......................................................................................

Workshops en studiedagen


2 oktober 2019

Interesse in wat GripOp-advies voor uw team kan betekenen? Vanaf januari 2020 hebben wij weer ruimte.

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@gripopadvies.nl, 06-50206618 of neem een kijkje op www.gripopadvies.nl.

Afgelopen maand hebben we met GripOp-advies workshops en studiedagen over diverse onderwerpen verzorgd op onder andere SO de Willeboer, Tyltyl de Witte Vogel, SO de van Voorthuysen, BO de Fatimaschool en het VAK college Hillegersberg.


Ook komende maand zullen we met diverse teams van scholen in gesprek gaan over moeilijk verstaanbaar gedrag en hoe daar mee om te gaan binnen de school en klas.

......................................................................................

Mooie start van het nieuwe schooljaar


6 september 2019

Afgelopen week zijn we met GripOp-advies het nieuwe schooljaar mooi gestart met twee studiedagen. 


Op Tyltylschool de Witte Vogel in Den Haag zijn we met het team van zowel het SO als het VSO dieper ingegaan op de invloed die stress op het functioneren van een persoon kan hebben, om vervolgens nader in te gaan op de emotionele ontwikkeling. Een leuke dag met enthousiaste professionals. In oktober komen we terug voor het vervolg!

Als vervolg op een eerdere training over autisme en TEACCH heeft GripOp-advies een tweede training verzorgd over TEACCH in dagelijkse praktijk van ZML de Willeboer in Rotterdam. Door aan de slag te gaan met casussen uit de eigen praktijk hebben leerkrachten meer handvatten gekregen in hoe zij hun leerlingen het beste kunnen ondersteunen in de dagelijkse praktijk.

Genoeg nieuwe ideeën om het nieuwe schooljaar goed te beginnen.

De komende maanden zullen we nog diverse scholen bezoeken om met de teams aan de slag te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, een leuke uitdaging!

......................................................................................

Woensdagavond workshopavond!


6 juni 2019

Woensdagavond 5 juni was het weer tijd voor de workshop “moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling”. Dit keer waren we te gast op de Sint Michaelschool in ons eigen Rotterdam.

Meteen gevarieerde groep enthousiaste professionals uit de zorg, het basis- en voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs zijn we aan de slag gegaan met het ontstaan van moeilijk verstaanbaar gedrag en het begeleiden daarvan op basis van de emotionele ontwikkeling.

De praktijkvoorbeelden van de professionals gaven aanleiding tot mooie gesprekken over wat moeilijk verstaanbaar gedrag doet met de persoon zelf en de omgeving.

Een mooie en leerzame avond.

......................................................................................

Sold out!


31 mei 2019


De workshop van 5 juni over moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling zit vol! Benieuwd naar andere mogelijkheden? Neem contact met ons op!

......................................................................................

Een mooie Week!


17 mei 2019


Deze week hebben we met GripOp-advies twee mooie trainingen mogen verzorgen.

Met ZML de Keerkring uit Zoetermeer hebben we met het team gekeken naar hoe maak je het onderwijs autisme vriendelijk. Na een verdieping in de oorzaken van autisme hebben we door middel van TEACCH de mogelijkheden voor het bieden van structuur, duidelijkheid en passende communicatie bekeken.

In ons eigen Rotterdam zijn we met een team van Pameijer ingegaan op het ontstaan van moeilijk verstaanbaar gedrag. Door dit gedrag vanuit de emotionele ontwikkeling te bekijken zijn we samen met het team tot inzicht gekomen over het ontstaan van het gedrag van clienten en hoe daar de begeleiding op af te stemmen.

Een mooie week!

......................................................................................

Wegens succes herhaald!


5 april 2019


Op woensdagavond 5 juni 2019 organiseert GripOp-advies opnieuw de workshop "Moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling".

Deelnemen? Schrijf je in via info@gripopadvies.nl.

......................................................................................

Workshopavond een succes!


27 maart 2019

Woensdagavond 20 maart gaf GripOp-advies de workshop “moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling”.

Een druk bezochte avond met enthousiaste professionals uit het onderwijs en de zorg. Activeringscentrum de Buut, bedankt voor jullie gastvrijheid!!

Ook interesse in deze workshop of een van onze andere scholingsmogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

......................................................................................

Studieochtend "autisme ondersteunen vanuit TEACCH" op ZML de Willeboer.


8 maart 2019


Maandag 4 maart 2019 heeft GripOp-advies een dagdeel van de studiedag van SO de Willeboerschool verzorgd. Door het bekijken van de problemen van ASS die o.a. voortkomen vanuit de Theory of Mind, de executieve functies en de centrale coherentie hebben we het team meegenomen in de specifieke ondersteuningsbehoefte en begeleidingsstijl van leerlingen met autisme, waarbij we middels de TEACCH-methodiek een praktische vertaalslag op het gebied van communicatie en vergroten van zelfstandigheid naar de klas hebben gemaakt. Leuk om te zien hoe dit team de interactie aanging tijdens deze ochtend, actief deelnam aan de verschillende werkvormen om zelf te ervaren en daarmee de koppeling maakte naar de eigen praktijk. Ook interesse in een studiedag over autIsme en TEACCH? Neem contact met ons op!

......................................................................................

Workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling" vol!


24 februari 2019


De workshop van 20 maart zit vol! Benieuwd naar andere mogelijkheden? Neem contact met ons op!

......................................................................................

Wegens succes herhaald!


5 februari 2019


Op 20 maart 2019 (van 19.15 tot 22.15 uur) organiseert GripOp-advies opnieuw de workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling". Schrijf je in via info@gripopadvies.nl en krijg GripOp moeilijk verstaanbaar gedrag!

......................................................................................

Succesvolle studiedag moeilijk verstaanbaar gedrag op SBO de Vlieger


5 februari 2019


Maandag 28 januari 2019 heeft GripOp-advies in samenwerking met Rosa de Jonge van New Directions de studiedag van SBO de Vlieger in Leiden georganiseerd. Een studiedag waar moeilijk verstaanbaar gedrag bij leerlingen vanuit verschillende invalshoeken is benaderd. Theorie, praktische voorbeelden en handvatten, het zelf ervaren met een acteur en hoe je als professional met moeilijk verstaanbaar gedrag en je eigen spanning omgaat kwamen in drie workshops aan de orde.

......................................................................................

Een mooie start van een nieuw jaar met GripOp-advies!


16 januari 2019


Vrijdag 11 januari 2019 vond de kick-off van onze workshop “Moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling” plaats. Op een mooie onderwijslocatie in hartje Rotterdam met een enthousiaste groep professionals uit het onderwijs en de zorg. Basisschool ‘t Landje bedankt voor jullie gastvrijheid.

......................................................................................

Workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling" volgeboekt!


19 december 2018


VOLGEBOEKT! De workshop die GripOp-advies op 11 januari 2019 geeft over moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling zit zowel in de ochtend als in de middag vol. Inschrijven is dus helaas niet meer mogelijk.

......................................................................................

Workshop op IB-dag RVKO


13 december 2018


Dinsdag 10 december 2018 gaf GripOp-advies een workshop over de Emotionele Ontwikkeling aan IB-ers van de RVKO - Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. In ons eigen Rotterdam, op een prachtige locatie in HAL4 aan de Maas, aan een groep IB-ers die iedere dag weer het verschil maken en zorgen voor passend onderwijs.

Ook geïnteresseerd in een workshop of lezing? Neem vrijblijvend contact met ons op.

......................................................................................

Nog slechts vijf plekken beschikbaar!


28 november 2018


Interesse in de emotionele ontwikkeling in relatie tot moeilijk verstaanbaar gedrag? We hebben nog 5 plekken beschikbaar voor onze workshop op 11 januari 2019 (van 13.30-16.00 uur). Meld je aan via info@gripopadvies.nl!

......................................................................................

Eerste workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling" volgeboekt!


12 oktober 2018


Het is een feit, de eerste workshop zit vol!Vanwege grote belangstelling organiseren wij een tweede workshop op 11 januari 2019 in de middag. Ook zin om deel te nemen? Schrijf je snel in via info@gripopadvies.nl.

......................................................................................

Er is er één jarig!


1 oktober 2018


Vandaag is het zover, GripOp-advies bestaat 1 jaar! En daar zijn we ontzettend trots op!Afgelopen weekendhebben we ons eerste jubileum mogen vieren met dierbare vrienden en familie. Na een succesvol eerste jaar gaan we met ontzettend veel zin en plezier ons tweede jaar tegemoet! Wil jij ook meer GripOp moeilijk verstaanbaar gedrag? Neem dan contact met ons op! Onze gegevens vind je terug op GripOp-contact.

......................................................................................

Kick off GripOp-workshop!!


12 september 2018


Op vrijdag 11 januari 2019 vindt in Rotterdam de Kick off van GripOp-workshop plaats. Om dit heugelijke feit te vieren verzorgt GripOp-advies de workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling" voor een speciaal tarief van 30 euro! Doe met ons mee en schrijf je in via info@gripopadvies.nl.

......................................................................................

Nieuw scholingsaanbod GripOp-advies!


12 juli 2018


Vanaf 1 oktober 2017 zijn wij met veel enthousiasme gestart met GripOp-advies. Door leuke en inspirerende gesprekken met vele van jullie hebben we onze ideeën en mogelijkheden vormgegeven en hebben we ons netwerk uitgebreid. Dit heeft geleid tot een diversiteit aan mooie opdrachten en waardevolle contacten. Mede op verzoek van een aantal van onze klanten zijn wij de afgelopen periode bezig geweest met het vormgeven van ons scholingsaanbod.


Via deze link presenteren wij u onze eerste scholingsflyer. In deze flyer treft u een overzicht van onze scholing die is gecentreerd rondom negen thema’s die ook met elkaar of met andere thema’s te combineren zijn.

GripOp-advies biedt scholing die, door een combinatie van theorie, praktische handvatten en eventuele werkbegeleiding, wordt afgestemd op de wens en de dagelijkse praktijk van de klant. Dit zorgt ervoor dat de scholing van GripOp-advies ook een daadwerkelijke meerwaarde heeft in de dagelijkse praktijk van u, het team en de organisatie.


Omdat GripOp-advies scholing op maat biedt, gaan we graag vrijblijvend in gesprek over uw wensen qua kennisverbreding, vormgeving en intensiviteit. U kunt via GripOp-contact contact met ons opnemen!

......................................................................................

Variawet pasend onderwijs


7 mei 2018


Het is per 1 augustus 2018 mogelijk om meer maatwerk in onderwijstijd te bieden aanleerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. Dat staat in de variawet passend onderwijs, die eind vorig jaar door de Kameris aangenomen.Meer lezen over de Variawet passend onderwijs? Klik dan hier!

......................................................................................

Recensies


29 maart 2018


Onze eerste recensies zijn binnen en daar zijn we trots op! Bekijk ze ophttp://www.gripopadvies.nl/Recensies/. Wil je weten wat GripOp-advies voor uw school of kind kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 06-50206618 & 06-23212332 of info@gripopadvies.nl.

......................................................................................

Start individuele behandeling


6 maart 2018


Vanaf deze week starten we met individuele behandeling. Een mooie uitbreiding van onze diensten. Interesse wat we u op dit gebied kunnen bieden? Neem dan contact met ons op via06-50206618 &06-23212332 of info@gripopadvies.nl!

......................................................................................

Aan de slag!


8 december 2017


Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het officieel, we gaan samenwerken met ZML de Ark in Gouda! Een mooie uitdaging.

......................................................................................

Meer leerlingen op speciale scholen


13 november 2017


Vandaag in het Algemeen Dagblad een artikel over passend onderwijs:

“Voor het eerst in jaren is het speciaal onderwijs met honderden leerlingen gegroeid. Veel kinderen met ernstige gedragsproblemen hebben te lang zonder juiste begeleiding in gewone klassen gezeten. Nu de boel daar escaleert, worden ze alsnog zwaar beschadigd naar speciale scholen doorgestuurd.”

Een trend die wij de afgelopen jaren ook hebben waargenomen en waarom wij per 1 oktober 2017 zijn gestart met GripOp-advies. Ons doel is moeilijk verstaanbaar gedrag in de klas weer verstaanbaar te maken waardoor leerlingen binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven.

Interesse in onze diensten? Kijk op onze website (www.gripopadvies.nl) en neem contact met ons op via info@gripopadvies.nl!

......................................................................................

Oprichting GripOp-advies


26 september 2017


Het is officieel, de papieren zijn getekend. Vanaf 1 oktober 2017 gaan we van start met GripOp-advies!

......................................................................................

Over ons


 KvK-nummer: 69677913 

    Rekeningnummer: NL56 KNAB 025 66942 65

     Contact:  info@gripopadvies.nl