GripOp-advies

Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag

GripOp-advies

GripOp-advies is een orthopedagogische en onderwijskundige praktijk die zich richt op de handelingsverlegenheid die ontstaat bij moeilijk verstaanbaar gedrag.


GripOp bundelt kennis en expertise op orthopedagogisch en onderwijskundig gebied tot een synergie. Daar waar een diagnose of advies stopt, speelt de werkwijze van GripOp in op de implementatie van adviezen. De adviezen geven grip op dedagelijksepraktijk, waardoor het moeilijke verstaanbare gedrag weer verstaanbaar wordt.


Er wordt door GripOp vraaggericht gewerkt waarbij samen met de betrokkenen wordt gezocht naar mogelijkheden binnen de bestaande setting.

GripOp werkt vanuit vijf verschillende schillen, te weten het individu, de medewerker, de groep, het beleid en de financiën. De verschillende schillen kunnen niet los van elkaar gezien worden, ze staan constant in verbinding met elkaar. Door aan verschillende onderdelen van de vijf schillen te werken kan het beste resultaat bereikt worden.


GripOp biedt advies, behandeling en consultatie binnen kinderdagverblijven, (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, de zorgsector en in het bedrijfsleven.


GripOp kenmerkt zich door kleinschaligheid en vraaggericht en eclectisch werken waarbij het individu centraal staat.


Zowel Leontine Rijsdijk als Barbara Kooimanhebben een ruime praktijkervaring en zijn zelf, naast de werkzaamheden voor GripOp, actief in het werkveld van onderwijs en zorg.Hierdoor staan beiden in contact met de werkvloer en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de dagelijkse praktijk.

Doordat er gewerkt wordt met plezier, inzet en passie, beiden zelf in het werkveld van onderwijs en zorg actief zijn en een intensieve samenwerking is tussen Leontine en Barbara heeft GripOp specialisme op het gebied van passend onderwijs, gehandicaptenzorg, verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag, de sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag voortkomend uit een stoornis en coaching en begeleiding in de vijf verschillende schillen. Daarnaast zet

GripOp-advies gedragsspecialisten, onderwijsspecialisten en coaches in die nauw kunnen aansluiten bij de vraag van de client, zodat er sprake is van passende dienstverlening.

Over ons


 KvK-nummer: 69677913 

    Rekeningnummer: NL56 KNAB 025 66942 65

     Contact:  info@gripopadvies.nl