GripOp-advies
Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag

GripOp-Recensies

Ik kijk nu al uit naar de volgende opfris-sessie!

GripOp-advies heeft aan ons team verschillende workshops geboden waarin de emotionele ontwikkeling en gedrag centraal stonden. De theorie wordt op een prettige en overzichtelijke manier gedeeld waarbij ook veel aandacht is voor de praktijk. Met name tijdens de "opfrissessies" is veel ruimte voor het bespreken van de eigen casussen waarbij GripOp al op basis van een korte omschrijven mee kan denken in de casus en praktische tips kan geven. De kennis die GripOp-advies met mij gedeeld heeft gebruik ik nu dagelijks in mijn eigen werk, daarbij merk ik dat ik deze kennis veel inzet in gesprek met ouders en dat ook zij hiermee meer inzicht krijgen in de gedragingen van hun kind. Ik kijk nu al uit naar de volgende opfris-sessie!

 

Ambulant begeleider - zorginstelling - maart 2021

 


Zeer compleet onderzoek

Voor een leerling die al lang op de wachtlijst stond voor een persoonlijkheidsonderzoek hebben wij GripOp-advies benaderd. GripOp-advies heeft in korte tijd een zeer compleet persoonlijkheidsonderzoek met een ontwikkelingsperspectiefplan gepresenteerd. Dit onderzoek geeft een zeer goed beeld van de leerling en wat deze leerling nodig heeft qua onderwijs. Het onderwikkelingsperspectiefplan is handzaam en staat vol met praktische tips waardoor ouders het belang van een andere onderwijsplek zijn gaan inzien en de gesprekken hierover in een stroomversnelling zijn gekomen. Daarnaast heeft GripOp-advies ook flexibel meegedacht over de financiering van het onderzoek. GripOp-advies zet duidelijk de leerling centraal wat een zeer positieve invloed heeft gehad op het traject.

                                                                                          gedragsdeskundige - samenwerkingsverband - juli 2020

 

Onder de indruk

Ik ben zeer onder de indruk van de behandeling die GripOp-advies heeft geboden bij een leerling met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Door de  intensieve behandeling (vier keer in de week waarbij ook de verbinding met de klas werd gemaakt) kwam er zichtbaar meer rust bij de leerling en liep de leerling met zichtbaar meer plezier door de school. Dat de behandeling kon worden doorgezet tijdens sluiting van de scholen door COVID-19 was essentieel voor deze leerling en het thuisfront.  De samenwerking en de contacten met de leerkrachten, ouders en andere betrokkenen zijn als zeer prettig, flexibel en constructief ervaren. 

Schoolcontactpersoon - samenwerkingsverband - juni 2020 

 

Complimenten voor de grote betrokkenheid

Mijn dochter heeft de contacten met GripOp-advies als erg positief ervaren. Voor ons als ouders was het geruststellend dat GripOp met onze dochter mee is gegaan naar de nieuwe school, dit heeft de overgang van het reguliere basisonderwijs naar het speciale onderwijs (SBO) soepel doen verlopen. De hele overgang was natuurlijk erg spannend. De begeleiding en de bemiddeling (ook samen met de IB'er van de oude school) heeft tot een rustige situatie geleid. Onze dochter laat niet snel iemand toe in de vertrouwenssfeer, maar GripOp is daar wel in geslaagd. Complimenten daarvoor en ook voor de grote betrokkenheid.

 Vader van een dochter met moeilijk verstaanbaar gedrag - mei 2020

 

Informatief, duidelijk en lekker vlot

Woensdag 15 januari vond ik het een hele fijne workshop over moeilijk verstaanbaar gedrag en de emotionele ontwikkeling. Heel informatief, duidelijk en lekker vlot. Ik zou willen dat een studiedag op school er zo uit zou zien! Jullie weten veel over dit onderwerp en brengen dit duidelijk met tekst en beeld over. Dat jullie ook beschikken over veel ervaring was zeker ook te merken aan hoe de vragen werden beantwoord.  De volgende dag heb ik met met veel enthousiasme op school over deze middag verteld. Een aantal collega's kan beamen dat er hier en daar toch wel de nodige kennis op dit vlak ontbreekt. Dit gaat zeker opgepakt worden door ib en mt verwacht ik. 

Leerkracht - VSO 0nderwijs - januari 2020

 

 

 

Ruimte om te dollen

Een prima driedelige cursus over autisme. De informatie is helder en duidelijk. De voorbeelden uit de praktijk staan  dichtbij  de onze. De ruimte die we kregen voor onze voorbeelden en vragen is heel prettig. De tips zijn niet belerend, maar duidend. De spelletjes om iets te duiden, de aanvulling bij elkaar en de ruimte om te dollen zijn prettig en leuk. Kortom het is geen straf om drie keer twee uur naar jullie te mogen luisteren. Vooral bij de derde workshop wordt de link naar LACCS (de methodiek die wij binnen de Tyltylschool gebruiken) steeds duidelijker. LACCS vraagt ook om klein te kijken, maar bij moeilijk verstaanbaar is juist het klein kijken in details zo belangrijk. Dit vond ik de eye-opener.

 

Leerkracht - TylTyl-onderwijs - december 2019

 

Spannend, maar super leerzaam!

Met alle expertise die we binnen onze tyltylschool hebben, was kennis over moeilijk verstaanbaar gedrag voor ons nog een redelijk onontgonnen gebied. In een studiedag zijn we aan de hand genomen door de doortastende cursusleiders, die een schat aan praktijkervaring meebrengen. Via een theoretisch model, dat steeds met praktijkvoorbeelden werd verduidelijkt, kwamen we al snel op onze eigen hulpvragen.
Tijdens een tweede studiedag verdiepten we de theorie, en kregen we zeer leerzame feedback op ons handelen door het werken met trainingsacteurs. Spannend, maar super leerzaam! 

                                                                                                                                                                                                                              Leerkracht - TylTyl-onderwijs - november 2019

 

Een inspirerende ochtend

Een inspirerende ochtend waarin Barbara en Leontine moeilijk verstaanbaar gedrag verklaren vanuit een model dat (naar mijn idee) niet gelijk voor de hand ligt. Na een twee jarige master-opleiding over gedrag was dit voor mij nieuw. Het klinkt ontzettend logisch en ik wil er zeker meer over lezen en naar gaan handelen. Ik denk dat onze school, zeker met de doelgroep die wij nu hebben, veel meer kan kijken naar de manier van begeleiden, begeleiding inzetten op basis van de behoeften van leerlingen. Barbara en Leontine hebben daar een prachtige voorzet voor gegeven! Bovendien was het een eye-opener in de omgang met een leerling die ik op dit moment in de klas heb, onwijs bedankt!

                                                                                                                                                                                                       Leerkracht - regulier basisonderwijs - november 2019

 

Tips direct in praktijk toegepast

Woensdag 5 juni  heb ik de workshop "Moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling " gevolgd. Het was een leerzame workshop waarbij Leontine en Barbara tijd namen om casussen uit mijn eigen dagelijkse praktijk binnen het middelbaar onderwijs te bespreken. De tips en adviezen die ik kreeg heb de volgende dag direct in de praktijk toegepast met een positief resultaat tot gevolg. Een prettige ervaring.

Docent & mentor - regulier middelbaar onderwijs - juni 2019

 

Persoonlijke aandacht 

GripOp-advies geeft persoonlijke aandacht en neemt de tijd om de hulpvraag in kaart te brengen. Ze zijn flexibel in afspraken en bereid om mee te denken. Heel professioneel, ik heb er heel veel aan gehad.

Ouder van een zoon en dochter met moeilijk verstaanbaar gedrag - juni 2019

 

Een prettige samenwerking waar we veel van hebben geleerd

GripOp-advies heeft ons het afgelopen jaar in de klas zeer praktisch en intensief ondersteund bij een leerling. Bij de implementatie van praktische tips en deskundige adviezen wordt er gekeken naar een werkbare en haalbare oplossing voor zowel de leerling als de leerkrachten  De werkwijze, de verheldering van de problematiek (waarom doet de leerling  wat hij doet) en de brug die geslagen wordt naar de realiteit wordt door ons als leerkrachten als erg prettig ervaren. Een prettige samenwerking waar we veel van hebben geleerd, maar belangrijker nog, een afname van het moeilijk verstaanbare gedrag bij de leerling!

Klassenteam - regulier basisonderwijs - juni 2019

 

Verhelderend en informatief

Heel tevreden over de studiemiddag autisme en TEACCH die GripOp-advies heeft gegeven aan ons SO-team binnen het ZML onderwijs. Verhelderend en informatief en leuke praktische werkvormen op een prettige manier. 

Schoolpsycholoog - ZML-onderwijs  -  mei 2019

 

Een leuke en leerzame avond

Woensdag 20 maart heb ik in de avond de workshop over moeilijk verstaanbaar gedrag gevolgd. Het was een leerzame en goed verzorgde avond. Barbara en Leontine hebben een fijne manier van praten en presenteren en leggen de theorie op een praktische en humoristische manier uit. Een avond met nieuwe inzichten die ik direct in de praktijk kan toepassen.

 werkcoach - (L)VB activeringscentrum - maart 2019

 

Een inspirerende studiemiddag

Met veel interesse heb ik de studiemiddag van GripOp-advies over moeilijk verstaanbaar gedrag gevolgd. Door de concepten die tijdens deze middag werden aangereikt, uitgelegd en uitgediept heb ik vanuit een andere invalshoek naar moeilijk verstaanbaar gedrag leren kijken. Concepten die praktisch zijn, waardoor je ze als professional gelijk kunt toepassen in de praktijk van alledag. Een inspirerende studiemiddag, waarvoor dank!

                                                                                                                                                                                                                                                                                Orthopedagoog - Praktijkonderwijs - Januari 2019

 

 Een waardevolle en leerzame ochtend

Vrijdag 11 januari 2019 heb ik  deelgenomen aan de workshop "Moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling". Een duidelijke theoretische uitleg over de verschillende fasen van moeilijk verstaanbaar gedrag met praktische handvatten voor een passende begeleiding. Het was een waardevolle en leerzame ochtend.

                                                                                                                                                                                     Ambulant begeleider (ZML)  & schoolcontactpersoon - samenwerkingsverband  - Januari 2019

 

 Voor herhaling vatbaar

De workshop over moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling leek mij goed aan te sluiten bij het werk dat ik doe in het speciaal onderwijs. En dat bleek ook! Leontine en Barbara kwamen met een duidelijke en zinvolle presentatie, waarin veel voorbeelden werden getoond door middel van beeldmateriaal. Dat was ter verduidelijking erg leuk en fijn! Daarnaast werd goed uitgelegd wat je van leerlingen mag en kan vragen wanneer zij in een bepaalde emotionele ontwikkelingsfase zitten. Voor mij was het een zeer leerzame workshop! En voor herhaling vatbaar!

                                                                                                                                                                                                                                                                        Onderwijsassistent - speciaal onderwijs - januari 2019

 

 Fijn om weer bewust te worden van het feit dat er snel overvraagd wordt

De workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling" is erg interessant. Er wordt regelmatig een link gelegd naar de doelgroep verstandelijk beperkt. De verduidelijking van de theorie door filmpjes is erg prettig. Fijn om weer bewust te worden van het feit dat er snel overvraagd wordt. De workshop geeft een goede eye-opener wat betreft het afstemmen op je client in het geval van crisis (“er zijn” ipv nog meer overvragen).

Wooncoach - (L)VB woonvorm  - januari 2019  

 

 GripOp-advies ingezet met maatwerk-budget

Ik heb GripOp-advies benaderd voor de invulling van een maatwerkbudget voor een leerling met voor ons moeilijk verstaanbaar gedrag. GripOp-advies kwam snel met een behandelplan en Barbara en Leontine zijn snel doelmatig aan de slag gegaan met een effectieve werkwijze voor de leerling. De leerling, ouders, de leerkracht en ik hebben hier allen veel baat bij gehad. 

                                                                                                                                                                                                                                                             Intern begeleider -  regulier basisonderwijs - oktober 2018

 

 Individuele behandeling

"Het is nu voor 95% perfect".

                                                                                                                                                                                                                                         Jonge man met autisme en verstandelijke beperking - oktober 2018

 

 Ondersteuning bij schoolplaatsing

Mijn vrouw en ik hebben contact gezocht met GripOp-advies om ons te ondersteunen bij een verschil in visie in verband met de schoolkeuze van onze zoon met het MKD. Eerder onderzoek en advies gaven aan dat onze zoon het beste tot zijn recht zou komen binnen het ZML onderwijs. Maar het bleek dat de TLV aanvraag naar cluster vier neigde. Zelf in bezwaar gaan haalde weinig uit. De ondersteuning van GripOp-advies hebben wij als zeer prettig ervaren. Door het inzicht dat GripOp-advies heeft  gegeven in het moeilijk verstaanbare gedrag van onze zoon en de ondersteuning die daar bij hoort zijn het MKD en wij als ouders op een lijn gekomen. Onze zoon bezoekt nu met plezier het ZML-onderwijs.

Ouders van een zoon  met moeilijk verstaanbaar gedrag - juni 2018 

 

Ondersteuning bij aanvraag PGB

Als moeder van een zoon met ASS liep ik vast bij het aanvragen van PGB voor een specialistische therapie. De vragen waren voor mij als leek erg moeilijk te beantwoorden. Uiteindelijk ben ik bij GripOp-advies terecht gekomen. GripOp-advies heeft voor mij de vragen verhelderd en mij ondersteund in het aanvragen van het PGB. Dit heb ik als een enorme steun ervaren en heeft geleid tot goedkeuring van de PGB aanvraag.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ouder van een zoon met ASS - mei 2018

GripOp-advies heeft onze school verder geholpen!

 

GripOp-advies heeft onze school verder geholpen door ons meer inzicht te geven in moeilijk verstaanbaar gedrag. De goede combinatie van een Orthopedagoog Generalist en Onderwijskundige zorgt ervoor dat er vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt naar de leerling, de leerkracht en de omgeving.  Wij zullen in de toekomst zeker opnieuw gebruik maken van de deskundigheid van GripOp-advies. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Intern begeleider - speciaal onderwijs - maart 2018

GripOp-advies doet wat ze zegt!

 

GripOp-advies doet wat ze zegt, er komt inzicht in moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit komt op zeer deskundige en prettige wijze tot stand door samenwerking met betrokkenen. Er is veel oog voor de praktische uitwerking, zodat de handelingsbekwaamheid echt vergroot wordt. De werkwijze wordt met enthousiasme ontvangen door de betrokkenen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 GZ-psycholoog - speciaal onderwijs - maart 2018

GripOp-advies heeft op efficiënte wijze mijn school met kennis verrijkt!

 

GripOp-advies heeft op efficiënte wijze mijn school met kennis verrijkt die (nog) onvoldoende aanwezig was. GripOp-advies heeft I) een deskundige analyse en plan van aanpak opgesteld bij een complexe casuïstiek en II) een teamlid goed gecoacht in analysevaardigheid en het opstellen van handelingsadviezen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Directeur - speciaal onderwijs - maart 2018