GripOp-advies
Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag
GripOp-Ons team

Mevrouw drs. L.C. (Leontine) Rijsdijk

Onderwijskundige  

Als onderwijskundige bestudeert en onderzoekt Leontine de overdracht van kennis, leerprocessen en de inrichting van het onderwijs. Haar kennis en ervaring is gebaseerd op meer dan twintig jaar werkervaring in het (ZML) onderwijs waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in autisme, verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.


Opleiding

PABO | Hogeschool Thomas More | 1994 - 1998

Onderwijskunde | Universiteit Utrecht | 1998 - 2007

Schoolleider | Inschool academie | 2015-2017


Werkervaring

Leerkracht | SO Sint Mattheusschool | 1998 - 2005

Ambulant begeleider | Weer Samen Naar School | 2001 -2008

Locatieleider | SO Sint Mattheusschool - afdeling autisme | 2005 - 2011

Adjunct-directeur | VSO Rotterdam College | 2011 - 2017

Adjunct directeur | SO de Keerkring | 2017 - 2019

Onderwijskundige & mede-eigenaar | GripOp-advies | 2017 - heden

Mevrouw drs. B. (Barbara) Kooiman

Orthopedagoog Generalist

Als Orthopedagoog Generalist richt Barbara zich op de interactie tussen het individu en de context waarin het individu functioneert. De pedagogische relatie tussen het individu en de personen in de omgeving staan hierbij centraal. Barbara haar kennis en ervaring is gebaseerd op ruime werkervaring binnen het (speciaal) onderwijs en de gehandicaptenzorg. Zij is gespecialiseerd in mensen met een verstandelijke beperking, de sociaal emotionele ontwikkeling en moeilijk verstaanbaar gedrag. 


Opleiding

PABO | Hogeschool Rotterdam | 2001 - 2005

Orthopedagogiek | Universiteit Utrecht | 2005 - 2008

Orthopedagoog Generalist | PDBO Randstad - Rino groep | 2015 -2017


Werkervaring

Begeleider logeerhuis | Pameijer | 2005 - 2008

Leerkracht | SO Sint Mattheusschool | 2008 - 2009

Gedragsdeskundige | VSO Rotterdam College | 2009 - 2017

Gedragsdeskundige | Pameijer | 2008 - heden

Orthopedagoog Generalist & mede-eigenaar | GripOp-advies | 2017 - heden


Registraties

BIG-register  | BIG nummer 79926995331

SKJ- register | SKJ nummer 120007226

NVO-register | NVO nummer: 9108

Mevrouw O. (Odette) van der Lans

Gedragsspecialist 

Als gedragsspecialist werkt Odette samen met haar gecertificeerde therapiehond Lex vanuit Det4kids aan het verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen, jongeren en volwassenen. Door haar zeer ruime werkervaring binnen het speciaal onderwijs met kinderen en jongeren met autisme, verstandelijke beperking en zeer moeilijk verstaanbaar gedrag is Odette in staat een gespecialiseerde behandeling neer te zetten die nauw aansluit bij de individuele behoeften van de persoon. Odette is daardoor een zeer gewaardeerde samenwerkingspartner van GripOp-advies die regelmatig wordt ingezet.


Opleiding Odette

Agogisch werk | M.D.G.O. | 1988 - 1991

Goldstein | SPD Rotterdam | 1995

Basis autisme opleiding | RIAGG Rotterdam | 1996

Speciaal onderwijs, autisme en gedrag | Fontys Hogeschool Tilburg | 1996 - 1998

TEACCH | Autisme opleidingsinstituut Theo Peeters | 2001

Pedagogiek specialisatie autisme | Fontys Hogeschool | 2007

HvA (Honden voor autisme) | Stichting SAAC | 2013 - 2014

Kindercoach met hond als co-coach | Pets4Care | 2018-2019


Opleiding Lex

Co-coach | Pets4Care | 2018-2019

R.E.A.D. | AAI-maatje | 2019

VIDA | Pets4Care | 2019

Trauma | Pets4Care | 2020


Werkervaring

Onderwijsbegeleider | Haagse Mytylschool | 1992-1993

Onderwijsassistent | SO Sint Mattheusschool - afdeling autisme | 1993 - 2003

Leerkracht (ondersteuner) | SO Sint Mattheusschool - intensieve zorggroepen autisme | 2003 -2014

Leerkracht (ondersteuner) | VSO Rotterdam College - intensieve zorggroepen autisme | 2014 -2017

Gedragsspecialist & eigenaar | Det4kids | 2018 -heden

Mevrouw G. (Gillian) van der Horst

Gedragsspecialist

Gillian richt zich vanuit Gillsskills als gedragsspecialist op het verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen en jongeren. Gillian richt zich daarbij met name op gedrag dat voortkomt uit concentratieproblemen, faalangst en emotieregulatieproblematiek. Daarnaast is Gillian gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen en jongeren met problemen binnen de executieve functies. De combinatie van gespecialiseerd Relax Kids coach en haar ruime werkervaring binnen het speciaal onderwijs maken dat Gillian in staat is nauw aan te sluiten bij het individu. GripOp-advies zet Gillian daarom graag in als samenwerkingspartner.  


Opleiding

Sociaal pedagogisch werker | Zadkine | 1994-1997

Kinderen die opvallen | Stichting Visschedijk | 2000

Grip op gedrag | Fontys hogeschool | 2011

Onderwijsondersteuner | Fontys Hogeschool | 2011-2013

Begrijp ADHD | Onderwijsdesk | 2014

Ik Leer Leren | Centrum Tea Adema | 2017

Bal-A-Vis -X | Bal-A-Vis-X Nederland | 2017

Relax Kids Coach (gespecialiseerd) | Relax Kids coach Nederland | 2018


Werkervaring

Pedagogisch medewerker | KDV De Paddestoel | 1997-2006

Pedagogisch medewerker | KDV Het Paleisje | 2006-2008

Onderwijsassistent | ZML de Keerkring | 2008-2013

Onderwijsbegeleider | ZML de Keerkring | 2013-heden

Relax Kids coach & eigenaar | Gillsskills | 2019-heden

Mevrouw L. (Lia) Verweij

Onderwijsspecialist

Lia is door haar zeer ruime werkervaring binnen het speciaal onderwijs gespecialiseerd in het creëren van een onderwijsomgeving die nauw aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Lia haar streven is om elk kind, uitgaande van zijn of haar mogelijkheden, de kans te geven zich te ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon met een maximale zelfstandigheid en een minimale afhankelijkheid. Lia doet dit door op een creatieve en speelse manier te werken aan de basisvaardigheden van een kind met daarbij aandacht te hebben voor de transfer naar de klas. Lia is een gewaardeerde samenwerkingspartner die ingezet wordt bij ingewikkelde onderwijsvraagstukken die betrekking hebben op de individuele leerling. 


Opleiding

Kleuterleidster | St. Lucia Rotterdam | 1972 - 1975

Hoofdleidster | St Lucia Rotterdam | 1977

Akte speciaal onderwijs | seminarium voor Orthopedagogiek | 1979

Akte onderwijzer basisonderwijs | R.K. opleiding voor basisonderwijs | 1982

Leer- en gedragsproblemen | Pedagogische academie Den Haag | 1982-1983

Creatieve handvaardigheid | VOBK Leiden | 1995

Snoezelen in de praktijk | 2014

Spelbegeleiding bij jonge kinderen | 2017

Lezen moet je doen | 2019

Taal in blokjes (dyslexie-methode) | 2020


Werkervaring

Leerkracht | ZML 't Kraaiennest | 1975 - 1982

Leerkracht | Zml de Keerkring | 1997 - 2019

Leesspecialist | LMJD | 1997 - 2019

Onderwijsspecialist & eigenaar | Leren lezen en meer (www.lerenlezenenmeer.nl) | 2019 - heden

Onderwijscoach vroegbehandeling VG | Ipse de Bruggen | 2020 - heden

Mevrouw M. (Marian) Schenk

Coach 

Door Marian haar jarenlange ervaring als manager binnen de gehandicaptenzorg heeft zij veel ervaring opgedaan met individuele processen van werknemers en teamprocessen. Tijdens het leiden en coachen van teams en individuele medewerkers is het welbevinden van de medewerker voor haar een belangrijke pijler. Door oplossingsgerichte te coachen brengt Marian de persoonlijke kracht van mensen weer naar boven waardoor ze hun zelfvertrouwen weer terugvinden. Hierdoor kan een medewerker weer plezier beleven aan het werk en zijn of haar kwaliteiten tonen, wat ten goede komt aan de relatie die de medewerker aangaat met de client of leerling. GripOp-advies maakt graag gebruik van de kwaliteiten van Marian bij vraagstukken waarbij context en onderlinge relaties een rol spelen. 


Opleidingen

Agogisch Werk | Biesbosch College Dordrecht  | 1990- 1993

Management Gezondheidszorg | Hogeschool Rotterdam | 2004- 2006

Leergang Dienend Leiderschap | The Greenleaf Center for servant Leadership | 2013-2016 


Werkervaring

Pedagogisch medewerker | KDC Angelslo / Ellemare Keerkring | 1994 -2000 

Coördinerend begeleider  | KDC Cocon Pameijer  | 2001- 2006

Teamleider | KDC Cocon | Pameijer  2006- 2008 

Integraal manager | Pameijer | 2009- 2015

Zorgmanager  | Groeit Op Pameijer | 2016- heden

Mevrouw J . (Judith) Janssen

Onderwijsspecialist

Vanwege Judith haar ruime ervaring binnen het ZML-onderwijs, is Judith in staat leerlingen te begeleiden op een manier die past bij de ontwikkeling van de leerling. Judith zoekt altijd naar mogelijkheden om de leerling tot bloei te laten komen, op zowel sociaal-emotioneel gebied als op cognitief vlak. Judith heeft een positieve benadering en maakt leerlingen bewust van hun eigen, vaak onbekende kennis en vaardigheden. Deze bewustwording draagt er toe bij dat het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit. Judith hanteert een positieve, handelingsgerichte aanpak en zet verschillende werkvormen en middelen in. Om goed zorg te kunnen dragen voor de ontwikkeling van een leerling is samenwerking met het netwerk rondom de leerling een belangrijke pijler voor haar. GripOp-advies zet Judith graag in als samenwerkingspartner bij ingewikkelde individuele onderwijsvragen.


Opleidingen

 PABO | Ichtus Hogeschool | 1995-1999

Post HBO Speciaal Onderwijs; leerroute jonge risicokind | Hogeschool van Utrecht | 2001-2003

Post HBO Speciaal Onderwijs; leerroute leerlingen met een verstandelijke beperking |Hogeschool van Utrecht | 2004-2005

Kindercoach | CIVAS opleidingen | 2011-2012

 

Werkervaring 

 Leerkracht | Elimsschool | 1999-2004

Leerkracht en ambulant begeleider | Herman Broerenschool | 2004-2009

Leerkracht | St. Mattheusschool | 2009-2017

Zorgcoördinator | ’t Kraaienest | 2017-2018

Teamleider | ’t Kraaienest | 2018-2021

Adjunct-directeur | ’t Kraaienest | 2021-heden

Kindercoach/eigenaar | KinderDaad | 2013-heden