GripOp-advies
Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag

GripOp-Diensten



GripOp werkt vanuit vijf verschillende schillen, te weten het individu, de medewerker, de groep, het beleid en de financiën. De verschillende schillen kunnen niet los van elkaar gezien worden, ze staan constant in verbinding met elkaar. Door aan   verschillende onderdelen van de vijf schillen te werken kan het beste resultaat bereikt worden. 


GripOp-advies biedt diensten op de volgende gebieden:

GripOp-individu

 • (Handelingsgerichte) diagnostiek (o.a. Intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, sociaal emotioneel onderzoek & leerstrategie-onderzoek)
 • Advies op maat (op basis van bestaande gegevens & handelingsgericht diagnostiek)
 • Implementatie adviezen (afgestemd op de persoon & situatie)
 • gedragsverandering bewerkstelligen (individuele behandeling & behandeling (in) omgeving )                

GripOp-medewerker

 • Onderwijskundige kennisverbreding 
 • Onderwijskundige ondersteuning (werkbegeleiding & intervisie)
 • Gedragsinhoudelijke kennisverbreding
 • Gedragsinhoudelijke ondersteuning (werkbegeleiding & intervisie)
 • Coaching (on the job)
 • intervisie

 

GripOp-groep

 • Doelgroep in kaart
 • Visie en doel
 • basisaanpak
 • Gedragsregels en afspraken
 • Eenduidige begeleiding en omgangsvormen 

 

 

GripOp-beleid

 • Doelgroepen in kaart
 • Arrangement beschrijvingen
 • Beleid op onderwijs
 • Beleid op gedrag
 • Visieontwikkeling 
 • Protocollen opstellen

 

 

GripOp-financiën 

 • Ondersteuning contacten samenwerkingsverbanden
 • Ondersteuning aanvraag toelaatbaarheidsverklaring
 • Ondersteuning contacten gemeenten
 • Ondersteuning aanvraag beschikking zorg