GripOp-advies
Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag

GripOp-Recensies

Tips direct in praktijk toegepast

Woensdag 5 juni  heb ik de workshop "Moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling " gevolgd. Het was een leerzame workshop waarbij Leontine en Barbara tijd namen om casussen uit mijn eigen dagelijkse praktijk binnen het middelbaar onderwijs te bespreken. De tips en adviezen die ik kreeg heb de volgende dag direct in de praktijk toegepast met een positief resultaat tot gevolg. Een prettige ervaring.

Docent & mentor - regulier middelbaar onderwijs - juni 2019

Persoonlijke aandacht 

GripOp-advies geeft persoonlijke aandacht en neemt de tijd om de hulpvraag in kaart te brengen. Ze zijn flexibel in afspraken en bereid om mee te denken. Heel professioneel, ik heb er heel veel aan gehad.

Ouder van een zoon en dochter met moeilijk verstaanbaar gedrag - juni 2019

Een prettige samenwerking waar we veel van hebben geleerd

GripOp-advies heeft ons het afgelopen jaar in de klas zeer praktisch en intensief ondersteund bij een leerling. Bij de implementatie van praktische tips en deskundige adviezen wordt er gekeken naar een werkbare en haalbare oplossing voor zowel de leerling als de leerkrachten  De werkwijze, de verheldering van de problematiek (waarom doet de leerling  wat hij doet) en de brug die geslagen wordt naar de realiteit wordt door ons als leerkrachten als erg prettig ervaren. Een prettige samenwerking waar we veel van hebben geleerd, maar belangrijker nog, een afname van het moeilijk verstaanbare gedrag bij de leerling!

Klassenteam - regulier basisonderwijs - juni 2019

Verhelderend en informatief

Heel tevreden over de studiemiddag autisme en TEACCH die GripOp-advies heeft gegeven aan ons SO-team binnen het ZML onderwijs. Verhelderend en informatief en leuke praktische werkvormen op een prettige manier. 

Schoolpsycholoog - ZML-onderwijs  -  mei 2019

Een leuke en leerzame avond

Woensdag 20 maart heb ik in de avond de workshop over moeilijk verstaanbaar gedrag gevolgd. Het was een leerzame en goed verzorgde avond. Barbara en Leontine hebben een fijne manier van praten en presenteren en leggen de theorie op een praktische en humoristische manier uit. Een avond met nieuwe inzichten die ik direct in de praktijk kan toepassen.

 werkcoach - (L)VB activeringscentrum - maart 2019

Een inspirerende studiemiddag

Met veel interesse heb ik de studiemiddag van GripOp-advies over moeilijk verstaanbaar gedrag gevolgd. Door de concepten die tijdens deze middag werden aangereikt, uitgelegd en uitgediept heb ik vanuit een andere invalshoek naar moeilijk verstaanbaar gedrag leren kijken. Concepten die praktisch zijn, waardoor je ze als professional gelijk kunt toepassen in de praktijk van alledag. Een inspirerende studiemiddag, waarvoor dank!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Orthopedagoog - Praktijkonderwijs - Januari 2019

 Een waardevolle en leerzame ochtend

Vrijdag 11 januari 2019 heb ik  deelgenomen aan de workshop "Moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling". Een duidelijke theoretische uitleg over de verschillende fasen van moeilijk verstaanbaar gedrag met praktische handvatten voor een passende begeleiding. Het was een waardevolle en leerzame ochtend.

                                                                                                                                                                                                     Ambulant begeleider (ZML)  & schoolcontactpersoon - samenwerkingsverband  - Januari 2019

 Voor herhaling vatbaar

De workshop over moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling leek mij goed aan te sluiten bij het werk dat ik doe in het speciaal onderwijs. En dat bleek ook! Leontine en Barbara kwamen met een duidelijke en zinvolle presentatie, waarin veel voorbeelden werden getoond door middel van beeldmateriaal. Dat was ter verduidelijking erg leuk en fijn! Daarnaast werd goed uitgelegd wat je van leerlingen mag en kan vragen wanneer zij in een bepaalde emotionele ontwikkelingsfase zitten. Voor mij was het een zeer leerzame workshop! En voor herhaling vatbaar!

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Onderwijsassistent - speciaal onderwijs - januari 2019

 Fijn om weer bewust te worden van het feit dat er snel overvraagd wordt

De workshop "moeilijk verstaanbaar gedrag bekeken vanuit de emotionele ontwikkeling" is erg interessant. Er wordt regelmatig een link gelegd naar de doelgroep verstandelijk beperkt. De verduidelijking van de theorie door filmpjes is erg prettig. Fijn om weer bewust te worden van het feit dat er snel overvraagd wordt. De workshop geeft een goede eye-opener wat betreft het afstemmen op je client in het geval van crisis (“er zijn” ipv nog meer overvragen).

Wooncoach - (L)VB woonvorm  - januari 2019  

 GripOp-advies ingezet met maatwerk-budget

Ik heb GripOp-advies benaderd voor de invulling van een maatwerkbudget voor een leerling met voor ons moeilijk verstaanbaar gedrag. GripOp-advies kwam snel met een behandelplan en Barbara en Leontine zijn snel doelmatig aan de slag gegaan met een effectieve werkwijze voor de leerling. De leerling, ouders, de leerkracht en ik hebben hier allen veel baat bij gehad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Intern begeleider -  regulier basisonderwijs - oktober 2018

 Individuele behandeling

"Het is nu voor 95% perfect".

                                                                                                                                                                                                                                                          Jonge man met autisme en verstandelijke beperking - oktober 2018

 Ondersteuning bij schoolplaatsing

Mijn vrouw en ik hebben contact gezocht met GripOp-advies om ons te ondersteunen bij een verschil in visie in verband met de schoolkeuze van onze zoon met het MKD. Eerder onderzoek en advies gaven aan dat onze zoon het beste tot zijn recht zou komen binnen het ZML onderwijs. Maar het bleek dat de TLV aanvraag naar cluster vier neigde. Zelf in bezwaar gaan haalde weinig uit. De ondersteuning van GripOp-advies hebben wij als zeer prettig ervaren. Door het inzicht dat GripOp-advies heeft  gegeven in het moeilijk verstaanbare gedrag van onze zoon en de ondersteuning die daar bij hoort zijn het MKD en wij als ouders op een lijn gekomen. Onze zoon bezoekt nu met plezier het ZML-onderwijs.

Ouders van een zoon  met moeilijk verstaanbaar gedrag - juni 2018 

Ondersteuning bij aanvraag PGB

Als moeder van een zoon met ASS liep ik vast bij het aanvragen van PGB voor een specialistische therapie. De vragen waren voor mij als leek erg moeilijk te beantwoorden. Uiteindelijk ben ik bij GripOp-advies terecht gekomen. GripOp-advies heeft voor mij de vragen verhelderd en mij ondersteund in het aanvragen van het PGB. Dit heb ik als een enorme steun ervaren en heeft geleid tot goedkeuring van de PGB aanvraag.

Ouder van een zoon met ASS - mei 2018

GripOp-advies heeft onze school verder geholpen!

GripOp-advies heeft onze school verder geholpen door ons meer inzicht te geven in moeilijk verstaanbaar gedrag. De goede combinatie van een Orthopedagoog Generalist en Onderwijskundige zorgt ervoor dat er vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt naar de leerling, de leerkracht en de omgeving.  Wij zullen in de toekomst zeker opnieuw gebruik maken van de deskundigheid van GripOp-advies. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Intern begeleider - speciaal onderwijs - maart 2018

GripOp-advies doet wat ze zegt!

GripOp-advies doet wat ze zegt, er komt inzicht in moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit komt op zeer deskundige en prettige wijze tot stand door samenwerking met betrokkenen. Er is veel oog voor de praktische uitwerking, zodat de handelingsbekwaamheid echt vergroot wordt. De werkwijze wordt met enthousiasme ontvangen door de betrokkenen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                GZ-psycholoog - speciaal onderwijs - maart 2018

GripOp-advies heeft op efficiënte wijze mijn school met kennis verrijkt!

GripOp-advies heeft op efficiënte wijze mijn school met kennis verrijkt die (nog) onvoldoende aanwezig was. GripOp-advies heeft I) een deskundige analyse en plan van aanpak opgesteld bij een complexe casuïstiek en II) een teamlid goed gecoacht in analysevaardigheid en het opstellen van handelingsadviezen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Directeur - speciaal onderwijs - maart 2018